Jak Trwać w Duchu Świętym

Maria Vadia
Wydawca: RHEMA Jacek Saj
Ilość stron: 118 
ISBN 978-83-925569-2-3
Książka do nabycia w sklepie internetowym, lub wielu księgarniach chrześcijańskich w całej polsce.
Dzięki Marii Vadii po raz kolejny Pismo Święte ożywa. Autorka uczy nas, w jaki sposób medytować nad łaską słuchania Słowa Bożego i wprowadzać je w czyn w różnych sytuacjach życiowych. Pokazuje słabości ludzkiej natury i daje wskazówki, jak należy brać słowo i przekształcać je w plan działania.
– Siostra Marcella Purpura C.S.J.
Diecezjalna Koordynatorka Odnowy Rockville Centre, Nowy Jork
Maria Vadia przypomina mi człowieka opisanego w Mt 13, 52 „który stał się uczniem królestwa niebieskiego, [i] podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”. Przedstawia je nam, jako znaki drogowe, wskazujące drogę do Królestwa Bożego. Są to słowa pełne mocy i zachęty dla zmęczonych pielgrzymów. Autorka sprawia, że zastanawiamy się: Dlaczego ja tego nie widziałem? 
– Ks. Francis Bagan O.M.I.
Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P Perry, Floryda