Jezus Niesie Uzdrowienie!

Zduńska Wola, 23 października 2019
"Będziecie oddawać cześć Panu, Bogu waszemu, a On oddali od was choroby."
Wj 23,25
PLAN
17:30 - Modlitewne przygotowanie do Eucharystii
18:00 - Eucharystia
19:00 - Uwielbienie, nauczanie, modlitwa o uzdrowienie

ZAPRASZAMY CHORYCH!
MIEJSCE
Parafia św. Antoniego
ul. Łaska 88
Zduńska Wola