Jezus Potężny Wojownik!

Maria Vadia
Wydawca: RHEMA Jacek Saj
Ilość stron:
171
ISBN 978-83-937391-4-1
Książka do nabycia w sklepie internetowym, lub wielu księgarniach chrześcijańskich w całej polsce.
W książce Jezus – Potężny Wojownik!, Maria Vadia mówi nam, że Lew Judy przez swoją śmierć i zmartwychwstanie pokonał zło i choroby. Pan dał nam władzę nad całą potęgą wroga. Zwycięstwo przychodzi przez chwałę i uwielbienie. Kiedy to, co nas gnębi ustępuje, zwycięstwo Lwa Judy staje się naszym udziałem.
– Ks. Tom DiLorenzo

Opis

Większość ludzi sądzi, że uwielbienie to wykona­ nie kilku pieśni przed rozpoczęciem spotkania mod­ litewnego, ale chwała Boża jest potężną bronią przeciw siłom wroga i demonicznym warow­ niom, z którymi zmagamy się w życiu. W książce Jezus – Potężny Wojownik! Zwycięstwo mocą uwielbienia, Maria Vadia uczy nas jak mamy używać tego duchowego oręża.

Jeśli chodzi o uwielbienie, wróg oszukał wielu wierzących i trzy­ ma ich w stanie uśpienia i ciszy, ładnie i „godnie” wyglądających. Lecz życie się nie zmienia, nie przychodzi radość zwycięstwa, więzy pozostają i zło się rozszerza. Kościele, obudź się! Już czas, aby z życia ludzi wierzących zniknęło wszechobecne krytykanctwo i na­ rzekanie. Zacznijmy uwielbiać Boga tak, jak na to zasługuje i jak się Jemu podoba! Otwórz usta i zacznij uwielbiać Najwyższego, a gdy będziesz to robił, strumienie wody żywej popłyną z Twego wnętrza i wypełnią atmosferę. Pan mieszka w Twoim wnętrzu. Kiedy Go wywyższasz, Jego chwała napełnia wszystko wokół Ciebie. Gdy Pan słyszy odgłosy uwielbie­ nia, wkracza, by interweniować, bronić, panować i królować. Przy­ bywa, aby uzdrawiać, wybawiać, uwalniać i odnawiać! To jest styl życia Królestwa! Dzięki Duchowi Świętemu możemy żyć otuleni chwałą Bożą i doświadczać błogo­ sławieństw otwartego nieba.
Pan przebywa w chwale swego ludu (Ps 22,4).
Któż jest tym Królem chwały? Pan, dzielny i potężny, Pan potężny w boju (Ps 24, 7­8).