Magnificat - Spotkanie Kobiet Katolickich

15 czerwca 2018
MAGNIFICAT jest adresowany do kobiet. Jego celem jest pomoc kobietom w coraz większym otwieraniu się na działanie Ducha Świętego przez głębsze zawierzenie się Jezusowi jako Panu. Dokonuje się to przez miłość, służbę i dzielenie się Dobrą Nowiną o Zbawieniu. W ten sposób Magnificat stwarza możliwość wzrostu w wierze i świętości.
Czas:
godz. 18:00

Miejsce:
sala w podziemiach
parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski
Legnica, plac kard. Wyszyńskiego 

Koszt:
50 zł - koszty organizacyjne Magnificatu pokrywane są ze sprzedaży biletów (wynajem sali, koszt posiłku, dekoracji, tłumacza, pobytu gościa itd.)

Obowiązkowa rejestracja:
edyta@magnificat.pl
+48 501 302 202