Magnificat - Spotkanie Kobiet Katolickich

27 czerwca 2018
MAGNIFICAT jest adresowany do kobiet. Jego celem jest pomoc kobietom w coraz większym otwieraniu się na działanie Ducha Świętego przez głębsze zawierzenie się Jezusowi jako Panu. Dokonuje się to przez miłość, służbę i dzielenie się Dobrą Nowiną o Zbawieniu. W ten sposób Magnificat stwarza możliwość wzrostu w wierze i świętości.  
Czas:
godz. 18:00

Miejsce:
sala konferencyjna
Hotel Victoria
ul. Narutowicza 58
Lublin

Koszt:
55 zł - koszty organizacyjne Magnificatu pokrywane są ze sprzedaży biletów (wynajem sali, koszt posiłku, dekoracji, tłumacza, pobytu gościa itd.)

Obowiązkowa rejestracja:
edyta@magnificat.pl
+48 501 302 202