Strzała w Jego Ręku

Maria Vadia
Wydawca: RHEMA Jacek Saj
Ilość stron: 120 
ISBN 978-83-925569-9-2
Książka do nabycia w sklepie internetowym, lub wielu księgarniach chrześcijańskich w całej polsce.
To książka, która jest w stanie otworzyć oczy naszej duszy. Jest ona odpowiedzią na zapotrzebowanie na osoby posługujące modlitwą i nakładaniem rąk. Wiemy, że jeśli nie słyszymy, nazywani jesteśmy głuchymi. A autorka mówi nam, że możemy usłyszeć Boga i usłyszeć dokładnie to, co On mówi, aby następnie modlić się za dziedziny, które On nam wskaże i aby trafiać do celu.
– Ks. Tom DiLorenzo
„W porę i nie w porę” Boston, Massachusetts
To inspirująca i stawiająca wysokie wymagania książka. Autorka przypomina nam, że Bóg oczekuje naszej modlitwy i daje nam moc, abyśmy przemieniali jutrzejsze nagłówki.
– Nancy Greenhaw
Posługa GRACE St. Petersburg, Floryda