WEEKENDOWA SZKOŁA
SYNOSTWA

Lubin (Dolnośląskie), 12 - 14 maja 2017

Otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Tatusiu! Rz 8,15

Bóg pragnie z nami więzi partnerskiej: przyjaźni i serdecznej rodzinnej bliskości. Często jednak traktujemy go jak groźnego sędziego, którego się boimy, albo staramy się robić z Niego ''dżina'' do spełniania naszych zachcianek. Obie te postawy są sprzeczne z Bożym zamiarem. Czas to zmienić! Wszyscy potrzebujemy doświadczyć jego ciepła i troski. On chce, żebyśmy poznali Jego naturę - kochającego ojca.