W ranach Jezusa jest nasze uzdrowienie

28 czerwca 2018
Miejsce
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
Chmielnik k. Rzeszowa
godz. 18:00
Program:
- Msza Święta
- Uwielbienie
- Nauczanie
- Modlitwa wstawiennicza