Weekendowa Szkoła Wiary

Kraków, 29 czerwca 2018
Czasami nasze życie wygląda inaczej niż obietnice złożone przez Boga. W takich chwilach, zamiast egzekwować nasze dziedzictwo i ufać Bogu, że jest wierny, zaczynamy błędnie analizować sytuację, co doprowadza nas do smutku i narzekania. Święty Paweł w 2 liście do Koryntian pisze, że wciąż jeszcze chodzimy w wierze, a nie w widzeniu (2Kor 5,7). To oznacza, że zanim zobaczymy owoce, możemy być pełni wiary i ufności. 
Poza tym wiara w obietnice jest sposobem na przypodobanie się Bogu (por. Hbr 11,6). Z wiarą nikt się nie urodził. Wiary każdy z nas musi się nauczyć. Na Weekendowej Szkole możesz zacząć!  
Plan
Sobota: 09:00 - 21:00
Niedziela: 09:00 - 21:00

Obowiązkowa rejestracja
www.szkoladucha.pl
+48 501 302 202