Zwycięstwo w Bramie Oczu

Maria Vadia
Wydawca: RHEMA Jacek Saj
Ilość stron: 184
ISBN 978-83-925569-6-1
Książka do nabycia w sklepie internetowym, lub wielu księgarniach chrześcijańskich w całej polsce.
Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe two­ je ciało będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność! 
Mt 6, 22­-23

Opis

Nasze oczy należą do Boga! Książka „Zwycięstwo w bramie oczu” pomoże ci zrozumieć, jak ważne jest, byś chronił swoje oczy i mógł widzieć tak, jak widzi Bóg. Poprzez cytaty z Pisma Świętego i praktyczne przykłady Maria Vadia proponuje nam wyjątkowe spoj­ rzenie na wiele dziedzin naszego życia, które muszą zostać przemie­ nione przez Ducha Świętego, jeśli chcemy naprawdę kroczyć z Je­ zusem. Porusza ona całą gamę tematów, takich jak m.in.: pożądliwość oczu i pornogra a, brak współczucia oraz skąpstwo. Maria przy­ pomina nam, że jesteśmy powołani do tego, aby żyć jako synowie i córki Boże, którzy potra ą zobaczyć nie tylko to, co widać zycz­ nymi oczyma, ale również to, co kryje się w królestwie duchowym.

O nasze oczy toczy się walka. Trzeba poddać bramę naszych oczu Duchowi Świętemu. Wtedy będziemy mogli dostrzec, co Pan czyni pośród nas. Jako świątynie Ducha Świętego i Jego współpracownicy (por. 2 Kor 6, 1), musimy patrzeć Jego oczyma i z Jego perspektywy, aby realizować Boże plany i widzieć, jak Jego królestwo szerzy się na ziemi i staje się takie, jakie jest w niebie. Jako lud proroczy mamy kroczyć w objawieniu, po to, by się stać „światłem” wśród ciemności. Otrzymaliśmy moc do kontynuowania dzieł Jezu­ sa i nie jesteśmy osamotnieni w tym zadaniu, gdyż współpracujemy z Duchem Świętym!

„Zwycięstwo w bramie oczu” to obowiązkowa lektura dla wszystkich, którzy pragną postępu w życiu duchowym.